Κενό ανάμεσα στα δόντια, δείτε πως το αντιμετώπισα στην τελευταία ασθενή μου

27 Ιαν 2018

Κενό ανάμεσα στα δόντια, δείτε πως το αντιμετώπισα στην τελευταία ασθενή μου

Περιστατικό αεροδοντίας που αντιμετωπίστηκε σε ένα μόνο ραντεβού, χωρίς πόνο, αναίμακτα και γρήγορα.

Η συγκεκριμένη ασθενής είχε μεγάλο κενό μεταξύ κυνόδοντα και α’ προγόμφιου το οποίο καλύφθηκε με κατάλληλη ρητίνη δίνοντας φυσικό αποτέλεσμα που με τίποτα δεν μαρτυρά ότι οφείλεται σε αισθητική επέμβαση αποκατάστασης.

Η πλήρωση του κενού είναι απόλυτη και η αεροδοντία παρελθόν.