Διόρθωση Αραιοδοντίας (αραιά δόντια)

Πριν                                                                                                                                                    Μετά

Τι είναι η Αραιοδοντία και πως Αντιμετωπίζεται;

Αραιοδοντία είναι η ύπαρξη επιπλέον κενού μεταξύ δύο ή περισσότερων δοντιών. Εμφανίζεται συχνότερα μεταξύ των δύο εμπρόσθιων δοντιών της άνω γνάθου. Πολλά παιδιά εμφανίζουν αραιοδοντία μετά την αλλαγή των νεογιλών δοντιών, αν και στις περισσότερες περιπτώσεις τα κενά κλείνουν μετά την εμφάνιση των μόνιμων δοντιών.

Η αραιοδοντία προκαλείται επίσης από ανακολουθίες στο μέγεθος των δοντιών, απουσία δοντιών ή υπερτροφικό χειλικό χαλινό (ο ιστός που ενώνει το εσωτερικό των χειλιών με τον ιστό των ούλων στο σημείο που βρίσκονται τα δύο εμπρόσθια δόντια). Άλλοι δευτερεύοντες λόγοι είναι προβλήματα ευθυγράμμισης, όπως υπερσύγκλιση ή υποσύγκλιση δήξης1.

Τί Θεραπευτικές Επιλογές Υπάρχουν;

Αφού εντοπίσει την αιτία της αραιοδοντίας, ο οδοντίατρός σας θα σχεδιάσει το θεραπευτικό πρόγραμμα που θα ακολουθήσετε. Μεταξύ άλλων, υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές:

Διατήρηση του κενού ανάμεσα στα δόντια.

Εφαρμογή ορθοδοντικής θεραπείας για τη μετακίνηση των δοντιών και τη διόρθωση της αραιοδοντίας.

Χρήση όψεων πορσελάνης ή όψεων ρητίνης, δηλαδή ιδιαίτερα λεπτές επικαλύψεις του ανάλογου υλικού τα οποία επικολλούνται στην εξωτερική επιφάνεια των δοντιών σας και διαμορφώνουν τη σωστή ανατομία του δοντιού.